ចឹងៗមិនអោយខ្លាចម៉េចលោក (អូសចុះក្រោមដើម្បីមើលវីដេអូពេញ)

(((((អូសចុះក្រោមដើម្បីមើលវីដេអូពេញ)))))

សត្វតុកកែ គឺជាសត្វម៉្យាងដែលមានរូបរាងដូចជីងចក់ចឹង តែវាមានមាឌធំជាងជីងចក់ឆ្ងាយណាស់ ហើយវាចូលចិត្តរស់នៅតាមជញ្ចាំងដូចជាសត្វជីងចក់ដែរ។

សត្វនេះគឺវាតោងស្អិតខ្លាំងណាស់ នរណាឃើញវាហើយក៍ញញើតដែរ។ តែបើតាមអបិយជំនឿរវិញ បើសត្វនេះនៅផ្ទះណា ផ្ទះនោះនិងរកសុីមានបានលុយហូរចូលដូចទឹក។ តែក្នុងវីដេអូនេះវិញ សត្វតុកកែបានពួននៅក្នុងបំពុងដែក ដល់គេអើតមើលវា ស្រាប់តែដើរចូលមកខាំតែម្តង ញញើតណាស់។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

ប្រភព YouLike ” កូនខ្មែរ ”

ខ្ងុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ ឮអ្នកមកជាមួយគេប្រាប់ថាគាត់ខ្ចីលុយជាក្រុមដេីម្បីយកមកទិញទូរស័ព្ទអោយកូនប្រេី ទឹកចិត្តលោក​ឪពុកតស៊ូដេីម្បីកូន (អូសចុះក្រោមដើម្បីំមើលវីដេអូពេញ)

(((((អូសចុះក្រោមដើម្បីំមើលវីដេអូពេញ)))))

ទឹកចិត្តឪពុកម្តាយធំធេងខ្លាំងណាស់ សុខចិត្តអត់ខ្លួនឯង អោយតែកូនបានញាុំឆ្អែត ដូចជាគាត់ចឹង គឺជាឪពុកដ៍ល្អ ដែលកូនៗទាំងអស់ត្រូវតែខំប្រឹងរៀន ដើម្បីសងគុណគាត់ទៅថ្ថៃមុខវិញ។

បុរសម្នាក់បានមកទិញទូរស័ព្ទ ដោយគាត់បានខ្ចីលុយគេច្រើននាក់ដើម្បីមកទិញទូរស័ព្ទដៃអោយកូន​ នេះហើយគឺជាទឹកចិត្តដ៍ធំធេងរបស់គាត់ចំពោះកូន ទោះបីជាទូរស័ព្ទនោះមិនថ្លៃប៉ុន្មានមែន តែទឹកចិត្តគាត់គឺធំធេងខ្លាំងណាស់។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

ប្រភព YouLike ” កូនខ្មែរ “

viewers of this list also saw